Sign Up | Log-in
PROMOTION
ออบแบบและจัดทำเว็บไซต์ ประหยัด ยอดนิยม สุดคุ้ม
ราคา 3,000 บาท 5,500 บาท 9,500 บาท
จำนวนหน้าเว็บ 5 หน้า 10 หน้า 15 หน้า
แนะนำ เว็บไซต์รองรับมือถือทุกอุปกรณ์
การอัพเดทข้อมูล 6 ครั้ง/ปี 12 ครั้ง/ปี ตามต้องการ
สถิติการเข้าชมเว็บ
ลิ้ง Social Network
Google Map
บริการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา
       
หมายเหตุ ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าเช่าพื้นที่ Host และ Domain Name    

** ให้เราดีไซต์ให้ หรือมีแบบในใจ เราก็ทำให้คุณได้ **
** หากต้องการระบบเพิ่ม ลบ ได้เอง เช่น สินค้า , ข่าว/บทความ หรืออื่นๆ ราคาจะแยกตามแต่ละระบบ**
** หากต้องการเว็บไซต์แบบรองรับมือถือ เราก็สามารถดีไซต์ได้ตามที่ท่านต้องการ**